Vad är ett Dräneringstråg?2019-01-31T14:17:06+00:00

Vad är ett Dräneringstråg

Det finns olika sorters värmepumpar. Bland annat luftvärmepumpar och luft-vatten värmepumpar. Värmepumpar finns i olika prisklasser men en sak har samtliga gemensamt – de avfrostar och de bildar kondensvatten.
En luftvärmepump använder sig utav luften runt omkring den, som den suger in genom sin kondensor på baksidan av pumpen och skickar ut genom den stora fläkten på framsidan. När det är kallt ute och hög luftfuktighet så avfrostar luftvärmepumpen så att det inte bildas is på dess kondensor, och då rinner stora mängder vatten ner från värmepumpen.
Alla luftvärmepumpar gör såhär, oavsett vilken modell det är. Det kan vara en Panasonic luftvärmepump, en Samsung luftvärmepump, en Daikin luftvärmepump, en Fujitsu luftvärmepump, en Mitsubishi luftvärmepump eller en LG luftvärmepump, eller en av många andra märken som finns på marknaden.
Under vintertid kan en värmepump producera upp mot 20-40 liter kondensat per dygn! Allt detta kondensat måste ha någonstans att ta vägen, och därför använder man ett dräneringstråg!

Kondensatet från värmepumpen rinner annars bara rakt ner, och är luftvärmepumpen då monterad vid en husfasad som många är, så rinner alltså all kondensat ner vid husväggen och kan göra stor skada i källare och i husgrunden. Det kan även bildas stora isberg under värmepumpen på grund av att kondensvattnet fryser till is under vinterhalvåret, och dessa isberg når upp till ursprungskällan, vilket är värmepumpen, och förstör den.

En luft-luft värmepump kostar allt från 6000:- upp mot 25000:-. Det känns rätt onödigt att köpa en ny för att den förra förstördes väl?

Dräneringstråget placeras under själva luftvärmepumpen och samlar upp kondensatet den producerar. Sedan leder man bort det med hjälp utav en slang till lämplig plats, t ex. avlopp, stupränna eller liknande.
Men vad hjälper det under vintertid ifall kondensatet ändå bara fryser till is? Då finns det elektriskt uppvärmda dräneringstråg som håller kondensatet flytandes tills det att det leds bort från värmepump och husfasad.
Dessa dräneringstrågen kallas också för värmetråg, och kan oftast lätt monteras och installeras med en stickkontakt eller direkt till värmepumpens plint.

Panasonic luftluftvärmepump med Pancake Dräneringstråg med Pancake Dräneringstråg